Woordenlijst

AC

Alternating Current = wisselstroom.

AM

Air Mass. AM 1,5 is een van de standaard testconditites voor PV modules. Dit is een maatstaf voor de "dikte" en helderheid van de luchtmassa die het zonlicht passeert alvorens de PV module te bereiken. De zon loodrecht op het aardoppervlak bij helder weer = AM 1. Zie ook STC.

Amorf

Amorf komt van het Grieks en betekent zonder vorm (ανα μορφη; ana morphè). Een manier om een amorfe structuur te krijgen is een stof vanuit zijn vloeibare aggregatietoestand heel snel af te koelen (1.000.000 K per seconde). De moleculen hebben dan niet voldoende tijd om zich te schikken naar een kristalrooster. De fysische eigenschappen van amorfe materialen zijn beduidend anders dan die van de kristallijne varianten.

Amorf (silicium)

Amorf silicium wordt niet zoals mono- en polukristallijnmaterialen uit een blok silicium gezaagd, maar wordt op een ondersteunend materiaal opgedampt. Deze techniek wordt dunne film technologie (thin film) genoemd. Door het gebruik van relatief weinig silicium ligt de opbrengst lager dan bij de kristallijne panelen, maar zijn ze wel aanzienlijk goedkoper.

Ampère

Ampère (A) is de eenheid van stroomsterkte. Hoe groter het vermogen, hoe groter de stroom en hoe dikker de kabels moeten zijn om de verliezen te beperken (= warmteverlies door de weerstand van de kabel). Het symbool voor stroomsterkte is I.

DC

Direct Current = gelijkstroom.

KWH

kilo-Watt-uur, 1kWh = 1000 Wh Eenheid van energie. Uw elektriciteitsverbruik wordt uitgedrukt in kWh. Een lamp van 50 Watt die 10 uur brandt verbruikt 50W x 10h = 500 Wh = 0,5 kWh. Een lamp van 500 Watt die 1 uur brandt verbruikt net evenveel energie namelijk 500 W x 1h = 500 Wh.

Monokristallijn (silicium)

Men spreekt van een monokristallijn materiaal wanneer het materiaal bestaat uit één enkel (quasi) perfect kristal. Alle atomen zitten dan netjes geordend in één enkel kristalrooster. Monokristallijn silicium vindt zijn oorsprong in de micro-electronica. Mono-kristallijne zonnecellen zijn gemaakt van siliciumplakken, die uit een groot donkergrijs/blauw ’monokristal’(ronde) silicium staaf zijn gezaagd. Een mono-kristal silicium staaf heeft een zeer regelmatige kristalstructuur die ontstaat door gecontroleerde afkoeling van vloeibaar, zuiver silicium. Mono-kristallijne cellen zijn gemakkelijk te herkennen aan de afgeschuinde hoeken en de donkere kleur.

MPP

Maximum power point. Optimaal werkingspunt van een paneel. Afhankelijk van de hoeveelheid licht en temperatuur zal een paneel een bepaald maximum vermogen kunnen leveren. De omvormer zal dit werkingspunt opsporen ('tracken') zodat de panelen (string) ten allen tijde het maximum vermogen leveren. Voor de technici: Een voorbeeld van een stroom-spanning karakteristiek van een paneel bij verschillende omstandigheden (temperatuur en instraling):

Op elk punt van een curve is het geproduceerde vermogen spanning x stroom (P = U x I). M.a.w. de oppervlakten van de groene, blauwe en rode rechthoeken komen overeen met het vermogen in 3 verschillende werkingspunten van de module.. Het punt met het grootste vermogen (MPP) bij 50 graden Celsius, AM 1,5 en een instraling van 1000 W/m2 is het punt waar de oppervlakte van de rechthoek het grootste is en ligt ergens in de omgeving van het blauwe punt.

Ohm

Ohm (Ω) is de eenheid van weerstand. Elke elektrische geleider heeft een bepaalde weerstand. Een goede geleider heeft een zo laag mogelijke weerstand. Het symbool voor weerstand is R. De wet van Ohm zegt dat weerstand gelijk is aan spanningsval gedeeld door stroomsterkte dus R = U/I.

Polykristallijn (silicium)

Poly-kristallijne zonnecellen (ook wel multikristallijn genoemd) zijn ook gemaakt van silicium plakken, die uit een groot donkerblauw blok zuiver silicium zijn gezaagd. Het rendement van deze cellen ligt over het algemeen iets lager dan dat van mono-kristallijne zonnecellen maar omdat het productieproces goedkoper is, is de kostprijs per Wp vrijwel gelijk.

PTC

PTC staat voor "PV USA Test Conditions" welke ontwikkeld werden in de PV USA test site in Davis, Californië. PTC zijn 1000 watt per vierkante meter instraling, 1.5 Air Mass, 20° C omgevingstemperatur, op een hoogte van 10 meter en bij een windsnelheid van 1 meter per seconde. In tegenstelling to STC benadert PTC meer de werkelijke omstandigheden waarin een paneel gebruikt wordt.

Salderingsregeling

In de energiewet (artikel 31c) staat dat bij huishoudens, die zelf op kleine schaal duurzame energie opwekken en terugleveren, de teruggeleverde energie verrekend mag worden met de verbruikte energie (salderen). Dit betekent dat bij het opmaken van de jaarnota de geregistreerde hoeveelheid teruggeleverde zonnestroom wordt afgetrokken van het geregistreerde elektriciteitsverbruik. Hierdoor ontvangt u voor uw teruggeleverde stroom dezelfde vergoeding als de prijs die u voor de levering van stroom aan uw leverancier betaalt. Hieraan zijn drie voorwaarden verbonden: • de aansluiting is kleiner dan 3*80A (kleinverbruikers); • het teruglevering volume is ten hoogste 5.000 kWh of; • er wordt meer elektriciteit ontvangen dan teruggeleverd.

Silicium

De huidige zonnecellen worden vervaardigd uit hoog zuiver silicium. Er zijn drie verschillende typen cellen te onderscheiden, n.l. 'monokristallijn', 'polykristallijn' en 'amorf'.

STC

De industrie standaard die gebruikt wordt om PV panelen te meten en te vergelijken heet "Standaard Test Condities" (STC). STC is een vastgelegde set laboratorium test omstandigheden dewelke de omstandigheden benaderen waaronder PV modules gebruikt zullen worden. Niettegenstaande er andere standaarden zijn die de werkelijke gebruiksomstandigheden beter benaderen, is STC de meest universele. STC bestaat uit 3 factoren:
1. Instraling (Irradiance) (zonlicht intensiteit of vermogen), in Watt per vierkante meter invallend op een vlak oppervlak.De standaard testconditie is 1 kW per vierkant meter (1000 Watt/m2)
2. Lucht Massa (Air Mass of AM) verwijst naar de “dikte” en de helderheid van de luchtmassa door dewelke het zonlicht passeert alvorens de modules te bereiken. De stand van de zon aan de horizon beïnvloedt de AM. De standaard testconditie is AM 1.5.
3. Cel temperatuur, dewelke overigens zal verschillen van de omgevingstemperatuur van de lucht. STC definieert de cel test temperatuur op 25 graden Celcius.

String

Een string is een ketting van in serie geschakelde panelen (PV modules). Om een voldoende hoge spanning aan de ingang van de omvormer te verkrijgen, worden een aantal panelen (10 tot 20) in serie geschakeld. De regel dat een ketting maar zo goed is als de zwakste schakel is ook hier van toepassing. Bijgevolg zullen panelen in een string enkel maar optimaal kunnen werken als ze allemaal identiek zijn. Strings met gelijke aantallen en identieke panelen kunnen parallel geschakeld worden.

Volt

Volt (V) is de eenheid van spanning. Spanningen boven de 50 Volt kunnen al gevaarlijk zijn voor de mens. Het symbool voor spanning is U.

Watt

Watt (W) is de eenheid van vermogen. Een krachtig toestel heeft een groter vermogen en dus een hoger wattage (het symbool voor vermogen is P).

WP

Watt-peak. Wordt gebruikt om het vermogen te specificeren dat een paneel onder standaard test omstandigheden(zie STC) produceert (1kWp = 1000Wp).

Montage

Omvormers

Rendement